Elmax - Witamy
Zapraszamy
strona główna
Firma Elmax oferuje realizację całego procesu inwestycyjnego zaczynając od projektowania poprzez kompletację materiałów i urządzeń, prace elektromontażowe, przeprowadzenie pomiarów i testów aż po rozruch.
Energetyka


  • Wykonywanie linii energetycznych kablowych i napowietrznych niskiego napięcia./
  • Montaż i uruchomienie wszelkiego rodzaju rozdzielni niskiego napięcia.
  • Wykonywanie przyłączy energetycznych do wszelkiego rodzaju budynków.
  • Montaż i uruchomienie rozdzielni współpracującej z agregatem prądotwórczym w systemie automatycznym.
  • Wykonanie instalacji oraz systemów oświetlenia zewnętrznego hal, placów i budynków.
  • Montaż i uruchomienie rozdzielni pracującej w układzie z rezerwowym zasilaniem.
  • Usunięcie wszelkiego rodzaju awarii na liniach kablowych oraz rozdzielniach niskiego napięcia.


OdwiedĽ stronę Paj±czka