Elmax - Witamy
Zapraszamy
strona główna
Firma Elmax oferuje realizację całego procesu inwestycyjnego zaczynając od projektowania poprzez kompletację materiałów i urządzeń, prace elektromontażowe, przeprowadzenie pomiarów i testów aż po rozruch.
Pomiary elektryczne

  • Pomiar oporności izolacji kabli i przewodów
  • Pomiar oporności pętli zwarcia
  • Pomiar wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiar uziomów i instalacji odgromowych
  • Pomiary oświetlenia


Wykonujemy i zatwierdzamy w ENEA S.A schematy dotyczące wykonania przyłączy do budynków lub wymiany WLZ-ów w budynkach mieszkalnych oraz pozostałych.

Wszystkie pomiary są udokumentowane na protokołach powykonawczych z pomiarów na oryginalnym oprogramowaniu komputerowym do pomiarów elektrycznych firmy „SONEL” program "PE 4" oraz firmy „DASL Systems” program "FOTON".OdwiedĽ stronę Paj±czka